نرم‌افزار حسابداری هایپریک به گونه‌ای طراحی شده است تا تمامی افراد بتوانند بدون نیاز به دانش فنی به راحتی از آن استفاده کنند.