هایپریک به کارت‌خوان‌های پاسارگاد، پارسیان، سامان کیش، سپهر، به پرداخت ملت و ایران کیش وصل می‌شود.