مجله هایپریک مجله هایپریک

آیا امکان جا‌به‌جایی بین طرح‌های اشتراک وجود دارد؟

آیا امکان جا‌به‌جایی بین طرح‌های اشتراک وجود دارد؟
زمان برای مطالعه: 1 دقیقه

فهرست مطالب

از آنجایی که امکانات تمام طرح‌های اشتراک هایپریک نامحدود است و تنها مدت زمان اشتراک‌ها متفاوت است، جا‌به‌جایی بین طرح‌ها مفهومی ندارد. بنابراین، با تهیه اشتراک جدید صرفا به مدت زمان اشتراک قبلی افزوده می‌شود.

آینده حسابداری مغازه خود را با هایپریک تجربه کنید

آینده را امروز شروع کنید

خرید اشتراک