هایپریک تمام تلاش خود را کرده است تا مناسب با کسب و کار شما باشد. اما این امکان را نیز فراهم کرده است تا برخی بخش‌ها را شخصی‌سازی کنید.