مجله هایپریک مجله هایپریک

چگونه می‌توان اعضای فروشگاه را تعریف کرد؟

چگونه می‌توان اعضای فروشگاه را تعریف کرد؟
زمان برای مطالعه: 1 دقیقه

فهرست مطالب

مالک فروشگاه با دعوت کاربر مد نظر از طریق نرم‌افزار، می‌تواند عضو جدیدی را به فروشگاه خود اضافه کند. در اینصورت عضو دعوت شده با شماره خودش به این فروشگاه دسترسی خواهد داشت. البته سطح دسترسی عضو جدید بستگی به نقشی دارد که مالک فروشگاه برای وی در نظر گرفته است.

آینده حسابداری مغازه خود را با هایپریک تجربه کنید

آینده را امروز شروع کنید

خرید اشتراک