3 عامل موثر در انتخاب نرم افزار مدیریت کسب و کار

نرم افزار مدیریت کسب و کار

فهرست مطالب

گسترش و رونق کسب و کارها در گذر زمان و نیاز به مدیریت صحیح امور گوناگون مشاغل، سبب بهره گیری از نرم افزارهای مختلف شده است. نرم افزارهای مورد استفاده در کسب و کارها ابتدا به منظور ایجاد نظم و ساماندهی امور مالی طراحی شدند. امروزه افزایش نیاز کاربران و تنوع ماژول های برنامه نویسی، سبب طراحی نرم افزار های پیشرفته و هوشمند مورد استفاده در کسب و کارها شده است. تناسب نرم افزار مورد استفاده با ساختار کسب و کار، بر پیشرفته یا ساده بودن نرم افزار ارجحیت دارد. بنابراین انتخاب سیستم متناسب با سطح کسب و کار، سبب بهبود اوضاع و ارتقاء مشاغل می‌گردد.

 

امروزه شرکت های طراحی نرم افزار، با طراحی سیستم های یکپارچه و اختصاصی مشاغل گوناگون، انتخاب سیستم مدنظر را تسهیل نموده اند. در ادامه به بررسی نرم افزار مناسب کسب و کارهای مختلف با عنوان :” 3 عامل موثر در انتخاب نرم افزار مدیریت کسب و کار” می پردازیم.

 

عوامل مؤثر در انتخاب نرم افزار مناسب کسب و کار

انتخاب نرم افزار مناسب کسب و کار، یکی از مراحل مهم در ارتقاء مشاغل محسوب می‌شود. انتخاب نرم افزار مناسب و کاربردی، به عوامل متعددی چون حوزه فعالیت کسب و کار، گستردگی فعالیت، تعداد کارکنان و… بستگی دارد. به صورتی که استفاده از سیستم ساماندهی مشاغل، امری کاملا اختصاصی می باشد. امکان دارد یک نرم افزار حسابداری برای رفع نیازهای یک کسب و کار مناسب باشد، در حالی که پاسخگوی نیازهای مشاغل دیگر نباشد. بنابراین توجه به کارایی، قالب های متنوع، ساده یا پیشرفته بودن و قابلیت یکپارچه سازی با سایر نرم افزارها از ویژگی های مهم سیستم مورد استفاده می باشند. در ادامه به شرح عوامل مؤثر در انتخاب نرم افزار میپردازیم.

  1. حوزه فعالیت کسب و کار: تعیین حوزه فعالیت کسب و کار، سبب تعیین صحیح نرم افزار مورد استفاده می‌گردد. فعالیت کسب و کارها به حوزه بازرگانی، خدماتی، تولیدی، فروشگاهی و پیمانکاری تقسیم می‌شود. حوزه تخصصی فعالیت کسب و کار، تعیین کننده اصلی نرم افزار مورد نیاز می باشد. به طور مثال استفاده از نرم افزار حسابداری پیشرفته در شرکت های بازرگانی الزامی می باشد. در حالیکه استفاده از نرم افزار ارتباط با مشتری قوی در شرکت های خدماتی مورد نیاز است. همچنین استفاده از نرم افزار حسابداری و انبارداری پیشرفته در سیستم های فروشگاهی الزامی می باشد.
  2. گستردگی فعالیت: میزان گستردگی فعالیت شرکت و کارکنان موجود در مجموعه تعیین کننده نرم افزار مناسب می باشند. به طور مثال در شرکت بازرگانی کوچک، نرم افزار ساده فعالیت شرکت را ساماندهی می‌کند، در حالیکه ساماندهی امور شرکت های بزرگ نیازمند نرم افزارهای پیشرفته می باشد.
  3. تعداد کارکنان مجموعه: تعداد محدود کارکنان سبب کاهش محاسبات و امور مربوط به کارکنان می‌گردد، در نتیجه با استفاده از نرم افزار های ساده، امور ساماندهی می‌شوند

 

سیستم نرم افزارهای یکپارچه، حاوی نرم افزار مناسب کسب و کارها

انتخاب نرم افزار مناسب کسب و کار به بخش های فعال کسب و کار مرتبط می باشد. به طوری گسترش بخش های مختلف کسب و کارها سبب بهره گیری از نرم افزارهایی به غیر از نرم افزارهای حسابداری می گردد. به طور مثال در فروشگاه های بزرگ، علاوه بر نرم افزار حسابداری فروشگاهی به نرم افزار crm، نرم افزار انبارداری، نرم افزار ارتباط با مشتریان و… نیاز می باشد. در حالیکه نرم افزار ارتباط با مشتریان مورد استفاده در شرکت بازرگانی به گستردگی نرم افزار ارتباط با مشتریان سیستم فروشگاهی نمی‌باشد.

نیاز مشاغل مختلف به استفاده همزمان از چند نرم افزار به منظور ساماندهی امور، سبب طراحی سیستم های حاوی چند نرم افزار مرتبط و متناسب شده است. کنار هم قرار دادن نرم افزارهای مورد نیاز در یک سیستم، به عنوان یکپارچه سازی نرم افزارها شناخته می‌شود. بسته های یکپارچه متناسب با حوزه فعالیت و گستردگی کسب و کارها طراحی می‌شوند. سیستم های معرفی شده، در واقع به منظور افزایش بهره وری نرم افزارها طراحی شده اند و هزینه تهیه آنها کاملا مناسب می باشد.

 

حوزه استفاده از بسته های نرم افزار مناسب کسب و کارها

  • نرم افزار شرکت های تولیدی: سیستم مذکور، تمام امور واحدهای تولید کننده را ساماندهی می‌نماید. شرکت های تولیدی شامل کسب و کارهایی می باشند که با بهره گیری از مواد اولیه، کالا تولید می‌کنند.
  • نرم افزار فروشگاهی: سیستم مورد استفاده در کسب و کارهای فروشگاهی، تمامی امور مربوط به خرید و فروش، محاسبه داده ها، ارتباط با مشتریان، مدیریت انبار و محاسبه دستمزد را مدیریت می‌کند.
  • نرم افزار بازرگانی: سیستم یکپارچه بازرگانی با ساماندهی تمام امور مربوط به شرکت های بازرگانی، سبب ارتقاء کسب و کارها می‌گردد.
  • نرم افزار پیمانکاری: سیستم یکپارچه پیمانکاری تمام امور شرکت های پیمانکاری اعم از خرید مواد اولیه، فعالیت نیروها، تعمیرات، پیشرفت پروژه و… را مدیریت می‌نمایند.
  • نرم افزار خدماتی: سیستم مربوطه، تمامی امور مربوط به خدمات ارائه شده را ثبت و ارزیابی می نماید.

 

شماره تماس برای برقراری ارتباط با کارشناسان فروش هایپریک

 

جهت خرید رایگان دموی 15 روزه  ” همکاران ایده پرداز یکتا “: 02143378


ثبت نظر

آینده را امروز شروع کنید